SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Teaching practice at primary schools - O02310035
Title in English: Pedagogická praxe na základní škole
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 10 [days]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: ON2310007
Explanation: P:0 X:0 E:1
Old code: PEPR
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Classification: Mathematics > Didactics of Mathematics
Pre-requisite : O0231SOUB, O02310031
Interchangeability : ON2310007
Annotation -
Last update: Erudio ()
Pedagogical training takes place at selected basic schools under supervision of experienced teachers. The students visit model classes of their supervisors and prepare and realize their own lessons. The training includes a joint seminar. The credit is granted on the basis of a seminar paper and the assessment of the supervisor.
Aim of the course -
Last update: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (27.03.2009)

The aim is for students to get experience with practical teaching at the basic school.

Literature -
Last update: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (27.03.2009)

Hejný, M.: Teória vyučovania matematiky 1 a 2. Bratislava : SPN 1989.

Mathematical textbooks, curriculum documents.

Teaching methods -
Last update: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (27.03.2009)

Students' own teaching at the primary school. Consultations with the practising teachers.

Requirements to the exam - Czech
Last update: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2016)

Dokumenty k praxi jsou na stránkách katedry: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?PorZobr=2&PolozkaID=71&ClanekID=131

Praxe je splněna, pokud student:

- odevzdá včas plán praxe dle pokynu fakultní vyučující

- odučí stanovený počet hodin (min. 8 náslechů a 12 vlastních výstupů pro dvouobor, resp. 10 náslechů a 24 vlastních výstupů pro jednobor)

- plní další úkoly na škole dle Směrnice k praxi vydané Střeidskem pro pedagogickou praxi (http://pages.pedf.cuni.cz/spp/) a podle pokynů učitele vedoucího praxi

- odevzdá písemné úkoly vypsané v Moodle (reflexe praxe, popis didakticko-matematických momentů, náslech, projekt výukové hodiny, účast na offline diskusích v Moodle)

- odevzdá vyplněný formulář přehledu praxe

 

Syllabus -
Last update: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (27.03.2009)

Teaching at the primary school.

Visits to lessons of other teachers.

Study of curricular documents, the use of textbooks.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html