SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Didactics of Mathematics II - O02310032
Title in English: Didaktika matematiky II
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPMM2M106A
Explanation: Rok4
Old code: DIMA
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Classification: Mathematics > Didactics of Mathematics
Pre-requisite : O0231SOUB, O02310031
Interchangeability : ON2310005
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (30.07.2018)
The goal of the course is to connect didactic theory (both general and subject specific) with students' individual conceptions and their expectations, including the use of practical situations (simulated exercises, analysis of videos of lessons, etc. ). It is a continuation of the course of Mathematics Education I.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (30.07.2018)

HEJNÝ, M. Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava: SPN 1990. ISBN 80-08-01344-3

HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-581-4

HEJNÝ, M., NOVOTNÁ, J., STEHLÍKOVÁ, N. (Eds.). Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: UK v Praze, PedF, 2004. SBN 80-7290-189-3

VONDROVÁ, N. Úvod do didaktiky matematiky. Praha: PedF UK v Praze, 2014.

STEHLĺKOVÁ, N. Analýza videozáznamů z hodin matematiky. E-learningový kurz v systému Microsoft Class, Praha: PedF UK v Praze, 2008.

Kol. autorů. Podíl učitele matematiky na tvorbě ŠVP. Materiály k projektu ESF. 1. vyd. Praha : JČMF, 2006. s. 1-31. CD ROM, ISBN 80-7015-097-1. ISBN 80-7015-085-8.

Doporučená studijní literatura

Časopisy pro učitele matematiky (Učitel matematiky, Matematika-fyzika-informatika).

Sborníky z konferencí pro učitele matematiky (např. Dva dny s didaktikou matematiky, Jak učit matematice žáky ve věku 11-15 let, Setkání učitelů všech typů a stupňů škol, Ani jeden matematický talent nazmar).

KUBĺNOVÁ, M. Projekty ve vyučování matematice, cesta k tvořivosti a samostatnosti. Praha: PedF UK v Praze, 2002. ISBN 80-7290-088-9

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (30.07.2018)

Písemný test a ústní zkouška. Viz podrobnější požadavky v kurzu Moodle.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (30.07.2018)

School educational programme and its realisation, competences in teaching mathematics, cross-subject topis in teaching mathematics

Selected mathematical topics from the point of view of teaching at primary and secondary schools, pupils' problems, different teaching approaches, etc.:

Algebraic expressions and their manipulation

Equations and inequalities

Relationships and functions

Data handling and statistics

Using ICT in the teaching of mathematics

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html