SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Computers and Programming II - O02310019
Title: Počítače a programování II
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok3
Old code: POPR
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Classification: Informatics > Computer Graphics and Geometry
Co-requisite : O02310018
Annotation -
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)
High school Mathematics supported by computer. More advanced use and more complex applications of programs Cabri geometry and Mathematica.
Aim of the course -
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)

The aim of the course is to acquaint students with control and use of programs for dynamic geometry (Cabri) and with computer algebra systems (Mathematica).

Literature -
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)

Baulac, Bellemain, Laborde, Cabri Geometre. Zweidimensionales Grafiksystem zum geometrischen Konstruieren, CoMet Verlag fuer Unterrichtssoftware. 1990.

Schumann, Cabri Geometre - eine Evaluation durch Lehrer der Bundesrepublik, Cornelsen Software. 1994

Schumann, Green, Discovering geometry with a computer - using Cabri-Geometre, Chartwell-Bratt. 1994

Torrence, B. F., Torrence, E. A. ? The Student's Introduction to Mathematica: A Handbook for Precalculus, Calculus, and Linear Algebra, Cambridge:Cambridge University Press, ISBN 0 521 59445 6

Teaching methods -
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)

Seminar

Requirements to the exam
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)

Výuka je organizována formou cvičení. V první polovina semestru (7 lekcí) se studenti seznámí s možnostmi programů Cabri II a Cabri 3D. Druhá polovina semestru (6 lekcí) bude věnována seznámení se základy ovládání programu Mathematica. V rámci předmětu budou studenti pomocí programů řešit různé matematické úlohy, přičemž budou konfrontování i s úlohami, které uvedené programy neumí vyřešit, nebo je řeší chybně. Velký důraz bude kladen na samostatnou práci studentů.

Syllabus -
Last update: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (27.03.2009)

The teaching is organised in seminars. In the first half of the term, the students will be acquainted with Cabri II and Cabri 3D programs. In the second half of the term, basic work with Mathematica will be done. The students will solve various mathematical problems in the programs, including those which cannot be solved by this software or whose computer solution is erroneous. Great emphasis will be put on the students' independent work.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html