SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Computers and Programming I - O02310018
Title: Počítače a programování I
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2
Old code: POPR
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Classification: Informatics > Programming
Is co-requisite for: O02310019
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (17.02.2005)
Introduction to algoritms and programing in Pascal.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (17.02.2005)
  • Wirth N., Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, 1988

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (02.03.2005)

V tomto předmětu budou posluchači seznámeni se základy programování a algoritmizace, praktické ukázky budou prováděny v prostředí programovacího jazyka Borland Pascal.

Podrobně se budeme věnovat následujícím tématům:
  • Seznámení s vývojovým prostředím.
  • Proměnné, datové typy, konstanty, operátory, přiřazení, výrazy, používání procedur a funkcí
  • Větvení programu. Funkce matematické, řídící program, z knihovny CRT.
  • Cykly. Operace s řetězci
  • Procedury, funkce
  • Pole, datový typ záznam, práce se soubory
  • Grafika
  • Dynamická pamět
  • Základní algoritmické problémy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html