SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Linguistic Problems of Contemporary Czech Studies - O02303068
Title: Lingvistické problémy současné bohemistiky
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Old code: LPSB
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Co-requisite : O02303069
Pre-requisite : O02303009, O02303067
Annotation -
Last update: SMEJKALO (11.04.2005)
The interpretation of new linguistic texts: general questions of the standard language and its culture; the theoretical treatment of the Standard Czech and questions of practical applications: language culture and language education.
Literature - Czech
Last update: SMEJKALO (19.09.2005)

:

Čermák, F.: Jazykový korpus: Prostředek a zdroj

poznání. Slovo a slovesnost, 56, 1995, 119-140.

Čermák, F. - Blatná, R.: Jak využívat Český národní korpus. Praha 2005.

Čermák, F. - Kubíček, J.: Jazykový korpus a škola. Český

jazyk a literatura, 48, 1997-1998, č. 3-4, 84-92.

Čeština - univerzália a specifika I-IV, 1999-2002

(tyto sborníky jsou ve studovně ÚJČ ve Valentinské

ulici, Praha 1, anebo v Národní knihovně v Klementinu:

sign. 54 H 579 492 - [1999]

sign. 54 H 201 713 - [2000]

sign. 54 H 209 127 - [2001]

sign. SF II 070801 - [2002]).

Čeština doma a ve světě, 9, 2001, č. 1-2 (Korpusová

lingvistika a čeština)

Helbig, G.: Vývoj jazykovědy po r. 1970. Praha 1991.

Jakobson, R.: Dialogy. Přel. M. Pittermannová. Praha 1993.

Karlík, P. - Nekula, M. - Pleskalová, J.: Encyklopedický

slovník češtiny. Praha 2002.

Kocek, J. - Kopřivová, M. (eds): Český národní korpus. Úvod

a příručka uživatele. Praha 2000.

Komárek, M.: Příspěvky k české morfologii. Praha 1978.

Nebeská, I.: Jazyk, norma a spisovnost. Praha 1996.

Salzmann, Z.: Jazyk, kultura, společnost. Praha 1997.

Sgall, P. - Hronek, J.: Čeština bez příkras. Praha 1992.

Spisovnost a nespisovnost dnes. Ed. R. Šrámek. Brno 1996.

Starý, Z.: Ve jménu funkce a intervence. Praha 1995.

Slovo a slovesnost; Naše řeč; Čeština doma a ve světě.

Šulc, M.: Korpusová lingvistika. První vstup. Praha 1999.

ucnk.ff.cuni.cz

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (01.03.2011)

Studijní obor: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ

Název kurzu: K 68 Lingvistické problémy současné bohemistiky

Vyučující: PhDr. Otakar Mališ, CSc.

Ukončení: Zápočet

Požadavky k zápočtu: Seminární práce dle pokynu vedoucího semináře

Obsah kurzu: zdrojovými publikacemi jsou lingvistické časopisy, pravidelné řady periodik, sborníky, nové publikace domácí i zahraniční provenience: jednotlivé položky budou průběžně doplňovány a aktualizovány; výběr aktuálních textů k interpretaci se bude řídit motivující návazností na odborná témata z předcházejících kursů a seminářů (Pražský lingvistický kroužek a jeho dědictví; výzkum a pozná(vá)ní mluvené řeči; jazyková kultura; korpusová lingvistika; lingvistická analýza diskursů politických, mediálních, publicistických i jiných; metodologické otázky lingvistického popisu (zacházení s daty, "čistě" lingvistický x multidisciplinární přístup).

Cíl kurzu: Interpretace a systemizace poznatků z četby novějších lingvistických textů.

Zápočet se zapisuje nejprve do indexu a teprve poté do SISu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html