SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Czech Studies - O02303002
Title: Úvod do bohemistiky
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok1
Old code: ÚVBO
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Classification: Teaching > Bohemian Studies, Czech Studies
Co-requisite : O02303001
Annotation -
Last update: SMEJKALO (08.04.2005)
The general framework of Czech studies developing the positive heritage of the Prague theory (a means-ends model of language); functional differention of the standard language; the actual norm of Standard Czech and its concrete codification in textbooks and other manuals; upwardly mobile features of Common Czech. The outstanding Bohemicists of the 20th century.
Literature - Czech
Last update: SMEJKALO (19.09.2005)

Čechová, M. a kol.: Jazykové rozbory. Praha 1992.

Černá, A. - Svobodová, I. - Šimandl, J. - Uhlířová, L.: Na co se nás často ptáte. Praha 2002.

Čeština doma a ve světě. Od 1. roč. (1993) do souč.

Čmejrková, S. - Daneš, F. - Kraus, J. - Svobodová, I.: Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha 1996.

Daneš, F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997.

Eisner, P.: Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině.

Ed. A. Stich. Praha 1992.

Filipec, J. - Daneš, F. - Mejstřík, J.: Slovník spisovné češtiny pro školu a

veřejnost. 2. opravené a doplněné vydání. Praha 1994.

Fux, V.: Z českých luhů do háje. Brno 1997.

Homoláč, J.: A ta černá kronika! Brno 1998.

Horálek, J.: Nejde jen o slova. Chomutov 2002.

Hrbáček, J.: Úvod do bohemistiky. Praha 1993. ( a další vyd.)

Just, V.: Slovník floskulí. Praha 2003 (+ recenze J. Šimandla

in Naše řeč, 87, 2004, s. 208-213)

Karlík, P. - Nekula, M. - Pleskalová, J.: Encyklopedický slovník češtiny.

Praha 2002

Kraus, J. - Hoffmannová, J.: Písemnosti v našem životě.

Praha 1996.

Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2000.

Martincová, O. et al.: Jazykové sloupky. Praha 1991.

Mathesius, V.: Jazyk, kultura a slovesnost. Praha 1982.

Naše řeč. Od 73. roč. (1990) do souč.

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání včetně Dodatku.

Praha 1999.

Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995.

Sgall, P. - Hronek, J.: Čeština bez příkras. Praha 1992.

Svozilová, N.: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme

proti dobré češtině., Praha 1999.

Šlosar, D.: Jazyčník. Praha 1985.

Šlosar, D.: Tisíciletá. Praha 1990.

Vachek, J.: Vzpomínky českého anglisty. Praha 1994.

Vachek, J.: Prolegomena k dějinám pražské školy jazykovědné.

Praha 1999.

Výslovnost spisovné češtiny I. Výslovnost slov domácích. Praha 1967.

Výslovnost spisovné češtiny II. Výslovnost slov přejatých. Praha 1978.

Syllabus - Czech
Last update: SMEJKALO (18.04.2005)

Studijní obor: učitelství ČJ pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

Kurz K02: Úvod do bohemistiky
Ukončení: zkouška

Vyučující: O. Mališ

Požadavky k zápočtu:

Forma zkoušky: ústní

Požadavky ke zkoušce: Čechová, M. a kol.: Jazykové rozbory. Praha 1992.

Čeština doma a ve světě. Od 1. roč. (1993) do souč.

Čmejrková, S. - Daneš, F. - Kraus, J. -

Svobodová, I.: Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha 1996.

Daneš, F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha

1997.

Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002.

Hrbáček, J.: Úvod do bohemistiky.

Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro

Filology. Olomouc 2000.

Naše řeč. Od 73. roč. (1990) do současnosti.

Pravidla českého pravopisu. Školní vyd. Včetně

Dodatku. Praha 1999.

Sgall, P. - Hronek, J.: Čeština bez příkras. Praha 1992.

Vachek, J.: Prolegomena k dějinám pražské školy

jazykovědné. Praha 1999.

Vachek, J.: Vzpomínky českého anglisty. Praha 1994.

Cíl kurzu: studijní a lingvistické základy bohemistiky

Obsah kurzu: Praktické seznámení se základními příručkami a

základní i aktualizovanou literaturou oboru.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html