SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
General and evolutionary biology - O02302033
Title: Obecná a evoluční biologie
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Old code: OEBI
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.
Classification: Biology > Biology, Anthropology, Cell Physiology and BioChemistry, Developmental Biology, Didactics of Biology, Ecology, Entomology, Ecology and Environmentalism, Ecology and Ethology, External Subjects, General Subjects, Geobotany, Genetics, Human and Animal Physiology, Hydrobiology, Immunology, Microbiology, Molecular biology, Neurobiology, Non-Vascular Plant Botany, Non-Vertebrates Zoology, Plant Anatomy and Physiology, Parasitology, Plant molecular Biology, Theoretical Biology, Vertebratology, Virology, Vascular Plant Botany
Is interchangeable with: ON2302012
Annotation - Czech
Last update: PRIVRAT/PEDF.CUNI.CZ (11.01.2012)
Předmět má syntetický charakter a je věnován především evolučním teoriím od dob Darwina, přes tzv. velkou syntézu až po současné moderní evoluční myšlení. Vedle přehledu klíčových evolučních pojmů a základních myšlenkových konceptů a paradigmat je cílem předmětu aktivizovat posluchače, motivovat, naučit je vést na různá obecná a evoluční témata diskusi a využívat vědomosti získané dosavadním studiem. Velký důraz je kladen na souběžné samostatné studium, které tato složitá tématika vyžaduje, a proto si studenti také připravují své vlastní prezentace, které jsou pak podrobovány rozpravě. DOSKOČIL, J. Evoluční biologie. Karolinum, Praha. 1994. RIDLEY, M. Evolution. Blackwell Science, London.1996. FLEGR, J. Mechanismy mikroevoluce. Karolinum, Praha. 1998. FLÉGR J. Evoluční biologie, Academia, Praha 2005 DARWIN, CH. O vzniku druhů přírodním výběrem. Nakl. ČSAV, Praha. 1953. PŘÍVRATSKÝ, V. Prostředí a tvar v lidské evoluci. Univerzita Karlova, Praha. 2003. DE WAHL F. (ed.). Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London. 2001. FLEAGLE, J. G. Primate Adaptation and Evolution (2nd edition). Academic Press, Inc., London. 1998. FLEGR, J. Zamrzlá evoluce. Academia, Praha 2006 ZRZAVÝ, J., STORCH, D., MIHULKA, S. Jak se dělá evoluce. Paseka, Praha. 2004.
Literature - Czech
Last update: PRIVRAT/PEDF.CUNI.CZ (11.01.2012)

DOSKOČIL, J. Evoluční biologie. Karolinum, Praha. 1994.
RIDLEY, M. Evolution. Blackwell Science, London.1996.
FLEGR, J. Mechanismy mikroevoluce. Karolinum, Praha. 1998.
FLÉGR J. Evoluční biologie, Academia, Praha 2005
DARWIN, CH. O vzniku druhů přírodním výběrem. Nakl. ČSAV, Praha. 1953.
PŘÍVRATSKÝ, V. Prostředí a tvar v lidské evoluci. Univerzita Karlova, Praha. 2003.
DE WAHL F. (ed.). Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London. 2001.
FLEAGLE, J. G. Primate Adaptation and Evolution (2nd edition). Academic Press, Inc., London. 1998.
FLEGR, J. Zamrzlá evoluce. Academia, Praha 2006
ZRZAVÝ, J., STORCH, D., MIHULKA, S. Jak se dělá evoluce. Paseka, Praha. 2004.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html