SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Applied Arts I - O01321135
Title: Užitá tvorba I
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2012 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: 13 / 13 (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ondřej Suchan
Classification: Arts > Applied Arts
Pre-requisite : O01321048
Is pre-requisite for: O01321236, O01321136
Is interchangeable with: OK0621135
Annotation -
Contemporary design and creation of material objects. Relationship between applied arts and fine arts. The relationships of function, form, materials, and decoration. Experiments with materials. Techniques and technology. Implication for art education.
Last update: Svatošová Zuzana, Mgr., Ph.D. (16.01.2020)
Aim of the course -

Relations between material and spiritual culture in society and its lifestyle.
New tasks of design in the 21th century.

Working with motif, decor, and form.

Use of own decor layouts of small utility objects.

Last update: Svatošová Zuzana, Mgr., Ph.D. (16.01.2020)
Literature -

CIKÁNOVÁ,K.: Objevujte s námi textil. 1.vyd. Praha: Aventinum, 1996.

KOLESÁR, Z.: Kapitoly z dějin designu. Praha: VŠUP, 2009.

MEDKOVÁ,J.: Řeč věcí. 1.vyd. Praha: Horizon , 1990. 156 s. ISBN 80-7012-026-6.

MIKUŠOVÁ, M.: Prostorová a užitá tvorba I. 1.vyd. Praha: SPN 1991.

MUNARI, B.: Umění jako řemeslo. Praha: Rubato, 2014.

SKARLANTOVÁ, J.; SLAVÍK, J. Estetická výchova pro střední školy. I.díl. 1.vydání. Praha: Sciencia Medica,2001.

SKARLANTOVÁ, J.: Od fíkového listu k džínům. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1999.

SKARLANTOVÁ, J.: Užitá tvorba I. Estetická východiska užité tvorby. Praha: PedF UK, 2009.

SKARLANTOVÁ, J. VECHOVÁ, M.: Textilní výtvarné techniky. Plzeň: Fraus,  2005.

 

Last update: Svatošová Zuzana, Mgr., Ph.D. (16.01.2020)
Teaching methods -

lecture/seminary

Last update: Svatošová Zuzana, Mgr., Ph.D. (16.01.2020)
Requirements to the exam -

Active participation in seminars, continuous fulfillment of given tasks, elaboration of portfolio

Last update: Svatošová Zuzana, Mgr., Ph.D. (16.01.2020)
Syllabus -

Historical and contemporary perspectives on applied arts and design as an inspiration for one's own designing and making.

Development of creative thinking in materials and perfecting one's craft skills.

Technical vocabulary.

Implication for art education at the primary school.

Last update: Svatošová Zuzana, Mgr., Ph.D. (16.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html