SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Alternative schools and innovative programmes I - O01315619
Title: Primární pedagogika II - Alternativní školy a inovativní programy I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Co-requisite : O01215555, O01315617
Pre-requisite : O01215102
Interchangeability : O01317188
Is co-requisite for: O01215555, O01315620, O01315617
Is incompatible with: OVP15619, OKVP15619, OK0615628
Is pre-requisite for: O01315623
Is interchangeable with: OK0615628
Annotation -
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (13.10.2021)
The main content of the course is to follow and analyze video recordings, mostly observations in schools, practical activities inspired by concrete principles and pedagogical and didactical procedures of selected currents and programs, and to search for opportunities to apply selected trends and programs in our school and on in our own conception of teaching.
Aim of the course -
Last update: TOMKOVA/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2008)

The goal is a deeper introduction to selected trends in reform movements from abroad and selected innovative programs. The goal for students in this course is to look for opportunities to apply these in their own conception of teaching.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (13.10.2021)

 

 

 

 

Literature -
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (24.10.2021)

 

GADOTTI, M. (1994) Reading Paulo Freire - His live and work. State University of New York Press

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21527/freireho-kriticka-pedagogika-a-technologie.html/Freire, Paulo (1970). Pedagogy of the Oppressed. Penguin Books.

Kargerová, Maňourová: Kompetentní učitel 21.století – publikace vydaná Step by Step ČR

Kreisberg, Seth. (1992) Tranfofrming Power. Domination, Empowerment adn Education. State University of New York Press.

Kreislová Z., Krok za krokem 1.třídou, Praha: Grada 2008 ISBN 978–80–2038–8

Krejčová V., Kargerová J., – Vzdělávací program Začít spolu- Metodický průvodce pro 1.stupeň ZŠ- Praha: Portál, 2003 ISBN 80–7178–695–0

Lukavská E., – Pozor děti! Praha: Vydavatelství a nakladatelství Čeněk Aleš 2003

Magda Ledvinková, Richard Macků. (2011) Paulo Freire – pedagogika utlačovaných a její vztah k teologii osvobození Caritas et Veritas. 2.2011 str. 68–74

Pedagogika utlačených přeložil Ladislav Šenkyřík http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty25_!freire

PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál, 2001. ISBN 80–7178 584-9. JŮVA, V.; SVOBODOVÁ, J. Alternativní školy. Brno: Paido, 1998.

R. Váňová, „Reformní pedagogika a současná alternativní pedagogická hnutí.“ In J. Vašutová, Kapitoly z pedagogiky. KU, Praha, 1998.

Rýdl, K. Alternativní školy, inovace ve vzdělávání, pedagogický výzkum. Učitelské listy, 2002, roč.   č. 6, s. 5-7.

Rýdl, K.: Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti. Brno, Zeman 1994

Rýdl, K.: Inovace v evropských vzdělávacích systémech. Praha, ISV 2003

Spilková, V., & Tomková, A. et al. (2010). Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Spilková, V., Koťa , J. Zamyšlení nad současnou školou. Pedagogika, 1998, roč. 48, č. 4, s. 341-342.

Toffler, A. – Tofflerová, H.: Nová civilizace. Třetí vlna a její důsledky. Praha 2001

Syllabus -
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (08.10.2020)

 Innovative programs

the Step by Step program
the Reading and Writing for Critical Thinking program

CLIL

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (24.10.2021)

Příprava na semináře (student vypracuje vždy úkol a na seminář přichází  připravený).

Průběžná příprava.

Aktivní účast (1 omluvená absence, domluvené náhrady -viz. první seminář a informace k němu)

Závěrečná argumentativní esej.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html