SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Composition & Analysis in Practise - O01308292
Title: Rozbor skladeb ve škole
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 12 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Pre-requisite : O01308276
Annotation -
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (22.09.2019)
The aim of the subject if to master the knowledge and skills in the area of a comprehensive analysis and analytical interpretation considering the methodological usage of this skill in pedagogical practice. The preparation of students for the final state exam regarding the requirements for the analysis of the given pieces.
Aim of the course - Czech
Last update: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

Cíl spočívá v osvojení znalostí a dovedností v oblasti komplexní analýzy skladeb a analytické interpretace s ohledem na jejich uplatnění v hudební pedagogice a publicistice.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (25.10.2022)

Výuka probíhá částečně ve formě e-learningu

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2757

E-learning - 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12. a 20. 12. 2022.

On-line výuka - Microsoft Teams - dle individuální oboustranné domluvy se studenty. Přesné datum konání a link budou s týdenním předstihem doplňovány.

Studenti budou na on-line výuku upozorňováni připomínkou e-mailem.

Literature - Czech
Last update: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

HATRÍK, J. Percepcia ako základ a východisko pre analýzu hudobného diela. In: Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu, I. Bratislava : VŠMU, 1997, s. 25 - 34. ISBN 80-85182-51-3.

HURNÍK, I.; JŮZL, M.; NAVRÁTIL, M. O analýze hudebních skladeb z hlediska potřeb všeobecné hudební výchovy a popularizace. Hudební rozhledy, 1972, roč. XXV, č. 1, s. 26 - 36.

JANEČEK, K. Melodika. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. 203 s.

JANEČEK, K. Tektonika. 1. vyd. Praha - Bratislava : Supraphon, 1968. 244 s.

JIRÁNEK, J. Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy. 1. vyd. Praha : SPN, 1991. 55 s.

KULKA, J. aj. Komplexní analýza uměleckého díla. 1. vyd. Praha : SPN, 1988. 93 s.

MÜHE, H. Musikanalyse. 2. vyd. Leipzig : VEB Deutscher Verlag für Musik, 1978. 240 s. ISBN 3-370-00078-4.

GRIGOR´EVA, G. Analiz muzykaľnych proizveděnij. Rondo v muzyke XX veka. 1. vyd. Moskva : Muzyka, 1995. 91 s. ISBN 5-7140-0615-1.

NEDĚLKA, M. Z odkazu žáků Pavla Bořkovce. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2001. 121 s. ISBN: 80-7290-041-2.

RISINGER, K. Nauka o hudební tektonice XX. století. 1. vyd. Praha : AMU, 1998. 573 s. ISBN 80-8583-34-1.

ŠTĚDROŇ, M. Základy mikrotektoniky (9 analýz). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita - Filozofická fakulta, 1991. 102 s.

ŠTĚDROŇ, M. Základy polymelodiky (12 analýz). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita - Filozofická fakulta, 1992. 143 s.

TICHÝ, V. Hudební analýza jako stimul a nástroj rozvoje kreativity. In: Olomoucké jarní muzikologické konference, Olomouc : Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta, 2000, s. 13 - 18. ISBN 80-244-0181-9.

TICHÝ, V. Úvod do studia hudební kinetiky. 1. vyd. Praha : AMU, 1992. 175 s. ISBN 80-85467-07-0.

ZENKL, M. Existují nové tektonické principy? In: Živá hudba, IX. Praha : AMU, 1986, s. 143 - 148.

Requirements to the exam - Czech
Last update: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

Komplexní rozbor vybraného díla ve formě prezentace nebo přednášky s aktivizací publika.

Syllabus - Czech
Last update: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (21.01.2016)

1. Hlavní principy komplexní analýzy hudebního díla.

2. Komplexní analýza - J. S. Bach: Orchestrální suita h moll, Rondo.

3. Komplexní analýza - W. A. Mozart: Malá noční hudba, 1. věta.

4. Komplexní analýza - N. Rimskij-Kosrsakov: Let čmeláka.

5. Komplexní analýza - C. Saint-Säens: Karneval zvířat. 

6. Komplexní analýza - B. Smetana: Prodaná nevěsta. Pochod komediantů.

7. Komplexní analýza - A. Dvořák: Romantické kusy pro housle a klavír.

8. Komplexní analýza - J. Suk: Sousedská. 9. Komplexní analýza - L. Janáček: Lašské tance. Pilky.

10. Komplexní analýza - B. Martinů: Otvírání studánek.

11. Komplexní analýza skladby I (dle vlastního výběru) určené dětskému interpretovi nebo posluchači.

12. Komplexní analýza skladby II (dle vlastního výběru) určené dětskému interpretovi nebo posluchači.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html