SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Musical Forms in Practice - O01308276
Title: Hudební formy ve školní praxi
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Is pre-requisite for: O01308292
Is interchangeable with: OK0608276
Annotation -
Last update: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.04.2008)
The aim is to master knowledge about development, patterns and sings of the form and about form genres of the musical pieces used in listening activities.
Aim of the course - Czech
Last update: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

Cíl spočívá v osvojení poznatků o vývoji, zákonitostech a znacích formové stavby a o zastoupení formových žánrů v konkrétních hudebních dílech. Cílem je rovněž praktické ovládnutí základních stavebných mechanismů malých forem ve vokální i instrumentální podobě, a to jednak ve verifikační úloze teoretických poznatků, jednak v rámci přípravy na didaktické uplatnění.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (30.09.2020)

E-learning - prostředí Moodle 1

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2256

On-line výuka - Microsoft Teams - dle individuální oboustranné domluvy se studenty. Přesné datum konání a link budou s týdenním předstihem doplňovány.

Studenti budou na on-line výuku upozorňováni připomínkou e-mailem.

Literature - Czech
Last update: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

BENEŠ, J. Čas a hudobná forma. In: Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu, II. Bratislava : VŠMU, 1998, s. 39 - 44. ISBN 80-85182-57-2.

COLE, W. The Form of Music. 2. vyd. London : The Associated Board od the Royal Schools of Music, 1997. 182 s. ISBN 1-86096-027-8.

HAVLÍK, J. Kantáta - vokální symfonie. In: Hudební věda, 1990, roč. XVII, č.1, s. 39 - 47.

HAVLÍK, J. Česká symfonie 1945 - 1980. 1. vyd. Praha : Knižnice hudebních rozhledů, 1989. 402 s. ISBN 80-7039-005-0.

HUCKE, H. Die Gesänge des Messordinariums. Funktion und Gestalt. In: Kirchenmusik nach dem Konzil. Leipzig : St. Benno-Verlag, 1967, s. 72 - 82.

JANEČEK, K. Hudební formy. 1. vyd. Praha : SNKLHU, 1955. 491 s.

JIRÁK, K. B. Nauka o hudebních formách. 6. vyd. Praha : Panton, 1985. 411 s.

KOHOUTEK, C. Hudební kompozice. Praha : Supraphon, 1989. 519 s. ISBN 80-7058-150-6.

KUČERA, V. Vášnivé drama lidskosti. Hudební rozhledy, 1964, roč. 16, č. 9, s. 400 - 405.

PROTOPOPOV, V. Istorija polifonii, 3. Moskva : Muzyka, 1985. 493 s.

RAGS, J. Ob analize perioda. In: Voprosy metodiki prepodavanija muzykal´no-teoretičeskich disciplin, s. 41 - 84.

SMOLKA, J. Fuga v české hudbě. 1. vyd. Praha : Panton, 1987. 442 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (16.09.2018)

Ověření osvojení látky v sylabu formou písemného testu.

Syllabus - Czech
Last update: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

1. Formotvorné elementy a jejich úloha ve skladbě celku, forma a tektonika

2. Motiv, téma figura, běh, perioda, dvojperioda

3. Malá jednodílná, dvoudílná, třídílná forma

4. Velká jednodílná, dvoudílná, třídílná forma

5. Rondo

6. Fuga, preludium

7. Variace

8. Sonátová forma

9. Sonátový cyklus

10. Suita

11. Cykly a klasifikace dle soudržnosti

12. Průmět formy do typických instrumentálních žánrů

13. Průmět formy do žánrů vokálních a vokálně instrumentálních

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html