SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practical Language II - O01307402
Title: Jazyková cvičení II
Guaranteed by: Katedra germanistiky (41-KG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: German
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok1
Old code: K402
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Classification: Teaching > German
Pre-requisite : O01307401
Is pre-requisite for: O01307403
Annotation -
Last update: Erudio ()
This is a follow-up course to Practical language I. including further improving of language knowledge and skills. Linking with the Morphology course and practicing of theoretical knowledge while working with texts. Emphasising the interactive character of teaching. Use of a multimedia approach to teaching foreign languages. Minimum required literature: Musilová, D. et al. Sprechen Sie Deutsch II., Unit 1-7. In the case of good language competence of students further units of this textbook may follow.
Literature - Czech
Last update: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (15.02.2016)

DUSILOVÁ,D. et al. Sprechen Sie Deutsch III. 2.přepr.vyd.,Praha : Polyglot, 2001-2003.

Syllabus - Czech
Last update: MARKVART/PEDF.CUNI.CZ (15.02.2016)

Opakování gramatiky: Préteritum a perfektum - Vedlejší věty přípustkové a příčinné - Konjunktiv préterita a opisný tvar würde + infinitiv - Přirovnávací způsobové věty (wie, als) - Vedlejší věty účinkové (sodass).

Nová gramatika: Kolísání pomocného slovesa v perfektu - Dvojice tranzitivních a intranzitivních sloves - Plusquamperfektum - Časové věty - Vedlejší věty přípustkové a příčinné - Příklady vazeb německých sloves s podstatnými jmény (být) - Konjunktiv plusquamperfekta - Vedlejší věty podmínkové - Přirovnávací způsobové věty (als ob) - Vedlejší věty účinkové (zu ..., als dass) - Slovesa verzichten - aufgeben.

Konverzační okruhy: Ochrana životního prostředí - Literatura - Kultura.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html