SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Comprehensive Exam from Czech Language - O01303SOZP
Title: Klauzurní práce (odborná zkouška z českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ)
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: both
E-Credits: 1
Hours per week, examination: 0/0 CT [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (75)
summer:unknown / unknown (75)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Incompatibility : O01303SOZ1
Pre-requisite : O01103004, O01103005, O01303026, O01303027, O01303248, O0130325A, O0130325B
Interchangeability : OSOZ2C
Annotation -
Last update: Mgr. Petr Svoboda (21.11.2017)
The examination consists of the Czech language subjects (first cycle).
Literature - Czech
Last update: Mgr. Petr Svoboda (21.11.2017)
POVINNÁ LITERATURA:
Úvod do studia ČJ
Pravidla českého pravopisu. Praha : Academia, 2003.

ČJ I
BRABCOVÁ, R. Čeština našich dní. Praha : Jinan,1996.

HUBÁČEK, J. Čeština pro učitele. Opava : VADEMECUM, 1998.

HAVLOVÁ, I.; ŠTĚRBOVÁ, L.; SCHNEIDEROVÁ, E. Český jazyk A pro studující učitelství 1. stupně ZŠ a SpPg, Praha : UK, 1999.

KONOPKOVÁ, L.; KREJČOVÁ, M. Čeština pro samouky, I. díl. Praha : UK, 1997.

Slovník spisovné češtiny. Praha : Academia, 2003.

ČJ II
ČERNÁ, M.; HÁJKOVÁ, E. Český jazyk B pro studující učitelství prvního stupně ZŠ a SpPg. Praha : PedF UK, 1999.

HÁJKOVÁ, E. A KOL. Jazyková cvičení pro studující učitelství 1. st. ZŠ. Praha : Pedf UK, 1994.

SVOBODOVÁ, J. Česká interpunkční cvičení s klíčem. Ostrava : Ostravská universita, Pedagogická fakulta, 1997.

ČJ III

CUŘÍN, F. aj. Vývoj českého jazyka a dialektologie. Praha : SPN, 1975.

MICHALOVÁ, B.; ŠMEJKALOVÁ, M. Cvičení a texty k vývoji českého jazyka pro studující učitelství prvního stupně ZŠ a SpPg. Praha : UK-PedF, 2004.

DOPORUČENÁ LITERATURA:
GREPL, M. - KARLÍK, P. Skladba spisovné češtiny. Praha : SPN, 1989.

HÁJKOVÁ, E.; MULLEROVÁ, E. Cvičení ze stylistiky. Praha : SPN, 1984.

HAUSER, P. Nauka o slovní zásobě. Praha : SPN, 1980.

CHLOUPEK, J. Stylistika. Praha : SPN, 1989.

NĚMEC, I. aj. Slova a dějiny. Praha : Academia, 1980.

CUŘÍN, F. Vývoj spisovné češtiny. Praha : SPN, 1985.

HOLUB, J.; LYER, S. Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha : SPN, 1968.

(kol.) Panorama české literatury. Olomouc : Rubico, 1994.

BĚLIČ, J.; KAMIŠ, A.; KUČERA, K. Malý staročeský slovník. Praha : SPN, 1979.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html