SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Final teaching practice I - O01215269
Title: Souvislá pedagogická praxe I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [DS]
Extent per academic year: 10 [days]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: P:0 X:0 E:1
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Iva Kolandová
Mgr. Michaela Králová, Ph.D.
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Mgr. Lucie Maršálková
Mgr. Barbora Müller Dočkalová
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
PhDr. Štěpán Ročák
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Mgr. Lucie Tomíčková
PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Mgr. Blanka Zemanová
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Pedagogy
Pre-requisite : O01112024, O01210152, O01215155, O01302157, O01304271
Is pre-requisite for: O01215270
Continuation of course:O01215169
Annotation -
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (16.09.2021)
Students at pairs in cooperation with a teacher of primary school conduct lessons at a class. They actively participate at the school activities and reflect all of their work here.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (14.09.2022)

Cílem kurzu je konstituovat osobitý vyučovací styl studentů a ověřit jejich začátečnickou učitelskou způsobilost. Studenti se
seznámí s prostředím školy, s učiteli, budou hospitovat ve třídě, v níž budou učit. Následně budou vyučovat v určených třídách a reflektovat výuku. 

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (14.09.2022)

Studijní zátěž:

praxe (výuka žáků) minimálně 20 hodin

příprava na výuku 30 hodin

reflexe praxe 30 hodin

reflektivní rozhovory 10 hodin

 reflexe úkolů kolegyň: 5 hodin

studium odborné literatury 40 hodin

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (16.09.2021)

Fischer, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha : Portál, 1998
Havlínová, M. a kol. Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál, 1998
Holt, J. Jak se děti učí. Praha : Strom, 1995
Kalhous, Z., Z. Obst, O.: Školní didaktika. Praha : Portál, 2001
Krejčová, V., Kargerová, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha : Portál, 2003
Fischer, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha : Portál, 1998
Kyriacou, Ch. Klíčové dovednost učitele. Praha : Portál 1996
Pasch, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál 1998
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha : VÚP, 2004

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (14.09.2022)

Praxe

Využití principů mentoringu 

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (14.09.2022)

Hospitace v hodinách fakultního učitele
Hospitace v hodinách druhého praktikanta
Vlastní výuka
Analýza vlastních výstupů a hospitovaných hodin

Reflexe na základě Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi

Práce s profesním portfoliem

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (14.09.2022)

Souvislá pedagogická praxe I. je ukončena zápočtem po předložení pedagogického deníku, kde jsou zpracovaná očekávání od praxe, údaje o třídě, žácích, náslechy, přípravy a reflexe, výukové materiály. Dalším důležitým podkladem je písemně zpracované sebehodnocení v rámci dokumentu „Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi“ a příznivé hodnocení studenta fakultním a vysokoškolským učitelem, tato hodnocení jsou také součástí výše zmíněného dokumentu. Podmínkou pro úspěšné ukončení praxe je 100% účast na praxi.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html