SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Seminar to final teaching practice II - O01215170
Title: Seminář k souvislé pedagogické praxi II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 64 (999)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4
Old code: SSPR
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Iva Kolandová
Mgr. Michaela Králová, Ph.D.
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Mgr. Lucie Maršálková
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Mgr. Lucie Tomíčková
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Mgr. Blanka Zemanová
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Pedagogy
Pre-requisite : O01215169, O01303149
Annotation -
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (21.02.2023)
Students analyze their teaching experience from the course Final teaching practice (41-01215270) and inform about them. They recommend the solution of actual practical problems.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (21.02.2023)
Cílem kurzu je pokračovat v rozvíjení systematické reflexe učitelské činnosti na základě analýzy a hodnocení průběhu a výsledků své práce s oporou o  kritéria a oblasti rozpracované v Souboru profesních kvalit studenta na pedagogické praxi. Kurz podporuje kultivaci osobitého pojetí výuky, které je teoreticky podložené a argumentované. Podporuje také rozvoj profesionality kultivací dovednosti sdílet profesní zkušenosti s kolegy a spolupracovat při profesním rozvoji v rámci školy.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (08.03.2017)

 

SPILKOVÁ,V. , TOMKOVÁ A., MAZÁČOVÁ N., KARGEROVÁ, J. a kol.: Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů.  Praha. Retida, 2015, 197 stran, 978-80-7290-832-5

TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M.. MAZÁČOVÁ, N., KRČMÁŘOVÁ, T., KOSTKOVÁ, K., KARGEROVÁ, J. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN: 978-80-87063-64-4. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/54/

FENSTENMACHER, G. D., SOLTIS, J. F. Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-471-7.

HORSKÁ, V.Koučování ve školní praxi, Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2450-8.

KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.

PÍŠOVÁ, M. (Ed.). Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.

PÍŠOVÁ, M., DUSCHINSKÁ, K. a kol. Mentoring v učitelství. Praha: Nakladatelství Pedagogické fakulty v Praze, 2012. ISBN: 978-80-7290-589-8.

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (21.02.2023)

Seminář se zaměřuje na následující témata:
Skupinová reflexe
Komplexní pedagogické a výukové situace
Kompetence k řešení autentických situací ve výuce
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (21.02.2023)
100% účast na Semináři k souvislé pedagogické praxi II, zpracování úkolů, vyplněný Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi II
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html