SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Seminar to final teaching practice I - O01215169
Title: Seminář k souvislé pedagogické praxi I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / 66 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4
Old code: SSPR
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Iva Kolandová
Mgr. Michaela Králová, Ph.D.
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Mgr. Lucie Maršálková
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
PhDr. Štěpán Ročák
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Mgr. Lucie Tomíčková
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Mgr. Blanka Zemanová
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Pedagogy
Pre-requisite : O01112024, O01210152, O01215155, O01302157, O01304271
Is pre-requisite for: O01215170
Is interchangeable with: O01303169
Annotation -
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (13.09.2022)
Students inform about their experience from the course Final teaching practice (41-01215269) and analyze them. They recommend the solutions of pedagogical problems.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (13.09.2022)

dle aktuálních požadavků

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (13.09.2022)

dominantní je diskuse v semináři

skupinová reflexe

sdílení zkušeností

mentoring

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (13.09.2022)

Prezence na semináři 100%, aktivní účast v diskusích, předložení sebereflexe v pedagogickém deníku k danému problému.

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html