SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Teaching practice I - O01215019
Title: Učitelské praktikum I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2
Old code: UČPR
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Pedagogy
Pre-requisite : O01215010, O01215012
Is incompatible with: OK0615019
Is pre-requisite for: O01215020
Is interchangeable with: OK0615019
Continuation of course:O01215017
Annotation -
The practice in different kinds of schools, the students observe the teachers and pupils and acquire knowledge of the age characteristics and individuals features of children (the children with special educational needs - high able ones and also with learning difficulties). The students become acquainted with different conceptions of teaching, with different kinds of schools - church , alternative, innovative, private schools etc. The course take place in close connection with the course of Didactics of primary schools. The students keep a personal reflexive diary, besides others they write the summary on each practice period.
Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (02.11.2019)
Literature - Czech

Povinná literatura

 

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.

 

PASCH, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

 

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Vyd. 2. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1821-7.

 

SPILKOVÁ,V. a kol. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. ISBN 80-7178-942-9.

 

 

 3. Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT 2013. http://www.nuv.cz/file/318/

 

Další doporučená literatura

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997.

KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J.. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-314-7.

KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.

KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.

KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.

STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.

TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK 2007.

Tituly k alternativním pedagogickým směrům a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A.

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (02.11.2019)
Syllabus - Czech

Návštěvy různých typů škol a vzdělávacích zařízení s důrazem na 1. stupeň základní školy. Diskuse s vedením škol a vyučujícími.

Pozorování výuky na různých typech škol v návaznosti na základní didaktické kategorie v kontextu společného vzdělávání.

Reflexe praktické zkušenosti s oporou o základní didaktické kategorie a témata a s využitím Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi a studentského pedagogického portfolia.

Last update: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (02.11.2019)
Course completion requirements - Czech
  • Účast na online seminářích
    Aktivní participace v diskuzích a ve skupinové práci v
    distanční i online výuce
  • Průběžné plnění zadaných úkolů dle požadavků vyučujícího v semináři a jejich odevzdávání v Moodle
  • Max. 2 absence na online semináři
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (06.10.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html