SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Political Science - O01112009
Title: Úvod do politologie
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2,Rok3
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Classification: Political Sciences > General Subjects
Interchangeability : O07112010
Is incompatible with: OK0612009
Is interchangeable with: OK0612009, O07112010
Annotation -
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2012)
The course introduces theory and practice of politics. It shows basic political concepts and problems that are necessary to understand better political spheres and the present society.
Aim of the course - Czech
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)

Seznámit se základními tématy politologie a politiky

Literature - Czech
Last update: PhDr. Josef Stracený, CSc. (30.01.2018)
 

Dočekalová,P.,Švec,K. a kol. Úvod do politologie. Praha: grada Publishing.2010
Kolektiv/Kroupa,Koudelka atd./: Politologie. Masar.univerz. Brno 1998
Říchová, B.:Úvod do současné politologie. Portál, Praha 2002
Novák,M.: Systémy politických stran. Slon,Praha 1997
Žaloudek,K.:Encyklopedie politického myšlení, Libri, Praha 1999
Cabada,L.,K Kubát,M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex.Praha 2002

Teaching methods - Czech
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)

Přednášky doplněné diskusemi nad danými  tématy a aktuálními otázkami.

Requirements to the exam - Czech
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)

Nastudovat témata s přednášek . Dále přečíst 1 práci, o jedné z nich napsat sem. práci v rozsahu 3-5 stran.

Zápočet je ústní.:- diskuse nad přečtenou knihou ( v podobě sem.práce). + doplňující otázka z obsahu přednášek

Syllabus - Czech
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)

1.  Vznik,vývoj a předmět politologie

2. Politika, její podstata a struktura. Charakteristika různých politologických přístupů k ní.

3. Politická moc, její podstata, Legalita a legitimita moci. Způsoby nabývání politické moci.

4. Státní moc a její dělba. Horizontální, vertikální a časová dělba moci. Komparace polit. systému ČR s jinými demokr. státy

5. Politická hnutí a politické strany, jejich podstata a rozdíly. Vznik, vývoj a klasifikace politických stran.

6. Volby - podstata, předpoklady svobodných, demokratických voleb, typy voleb. Volební systémy a jejich charakteristika

7. Demokracie - vznik, vývoj, mechanismy. Formy a typy voleb

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html