SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Introduction to Sociology - O01112007
Title: Úvod do sociologie
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2016
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (43)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok2,Rok3
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Zuzana Kubišová
Classification: Sociology > General Subjects
Interchangeability : O07112008
Is incompatible with: OK0612007
Is pre-requisite for: O02317016
Is interchangeable with: OK0612007, O07112008
Annotation - Czech
Kurz seznamuje studující se základními problémy a pojmy sociologie a s některými vybranými sociologickými tématy.
Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (22.02.2016)
Aim of the course - Czech

Seznámit se základními problémy a pojmy sociologie a s některými vybranými sociologickými tématy.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (22.02.2016)
Literature - Czech

Doporučená literatura:

Giddens, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013, vybrané části podle témat.

Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, 2001.

Keller, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON, 2005, s. 13-36.

Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2008.

 

Další literatura bude doporučena během kurzu.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (22.02.2016)
Teaching methods - Czech

Přednášky  doplněné diskusemi nad danými  tématy a aktuálními otázkami.

Last update: Kubišová Zuzana, PhDr. (06.02.2012)
Requirements to the exam - Czech

Atestace: zápočet.

 

Podmínky atestace: absolvování testu.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (22.02.2016)
Syllabus - Czech

Vymezení sociologie.


Socializace.


Sociální stratifikace.

Gender.


Rasa, rasismus a etnicita.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (22.02.2016)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html