SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Advanced probability for mathematicians - NUMV101
Title in English: Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Annotation - Czech
Last update: T_KDM (11.05.2015)
Předmět je určen studentům, kteří absolvovali základní kurz pravděpodobnosti a chtějí si rozšířit svoje znalosti v tomto oboru. V přednášce budou studenti seznámeni se základy teorie náhodných procesů s důrazem na Markovovy řetězce a základy ergodické teorie.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (07.06.2019)

Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška probíhá ústní formou.

Literature -
Last update: T_KDM (17.05.2011)
  • Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů. Karolinum, Praha 1998.
  • Štěpán, J.: Teorie pravděpodobnosti. Academia, Praha 1987.

Syllabus - Czech
Last update: T_KDM (17.05.2011)
  • Náhodné procesy - základní pojmy.
  • Markovovy řetězce s diskrétním časem - základní vlastnosti, náhodná procházka.
  • Markovovy řetězce s diskrétním časem a diskrétnímy stavy - matice pravděpodobností přechodu, klasifikace stavů, stacionární rozdělení.
  • Ergodické posloupnosti náhodných veličin.
  • Ergodické věty.
  • Markovské procesy se spojitým časem - Poissonův a Wienerův proces a jejich užití.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html