SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Minutiae in teaching - NUMV100
Title in English: Psychologické drobnosti pro učitele
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:1/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Annotation -
Last update: T_KDM (09.05.2011)
Selected topics in child psychology, abilities and learning process, sociology.
Literature -
Last update: T_KDM (19.05.2011)
  • František Koukolík: Mozek a jeho duše, Makropulos, Praha, 1995
  • Ladislav Ďurič: Úvod do pedagogické psychologie, SPN Praha, 1974
  • Ladislav Košč: Psychológia matematických schopností, SPN Bratislava
  • Jan Amos Komenský: Didaktika

Syllabus - Czech
Last update: T_KDM (04.12.2015)

Škola jako "životní prostor a pracoviště". Vzdělávání a výchova. Věkové zvláštnosti žáků a optimální doba pro různé oblasti i metody vzdělávání. Význam "rituálů" pro společnost i jednotlivce. Analogie a experiment v běžném životě a ve škole. Vliv prostředí na práci učitele. Spolupráce učitelů různých předmětů - vhodné mezipředmětové aktivity (ukázky, vlastní nápady, ...). Školské reformy a učitel (příklady z praxe). Současné učebnice matematiky a didaktická technika.

Znevýhodnění žáci. Problém řeči a dyskalkulie. Tvorba vlastních didaktických materiálů (zejména pro slabší žáky). Rozvíjení prostorové představivosti a tvořivosti Důležitost všech druhů paměti. Přiměřené motivace žáků. Užití školské matematiky v praxi. "Popularizace matematiky" na veřejnosti a mezi rodiči.

Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast na seminářích, vlastní vystoupení, vytvoření vlastní didaktické pomůcky pro matematiku na ZŠ a její obhájení.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html