SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Probability and financial mathematics for secondary school - NUMV047
Title in English: Pravděpodobnost a finanční matematika pro střední školu
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Class: Učitelství matematiky
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Annotation -
Last update: T_KPMS (11.05.2015)
Seminar for future teachers of mathematics complementary to the lecture NMUM403. Probabilistic modeling comprehensible to students of secondary schools. Basics of financial mathematics.
Aim of the course -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (11.05.2017)

Foundations of statistical thinking and basic financial mathematics are explained to show to the students their significance.

Mathematical tools are demonstrated in the way which is applicable in some courses at

secondary schools. Many practical examples are solved.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

Aktivní účast, maximálně 3 neomluvené absence, samostatná krátká prezentace některého z probíraných témat. Způsob vedení a obsah semináře neumožňují stanovit náhradní podmínky při více neomluvených absencích.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (11.10.2018)

Pravděpodobnost:

Anděl, J.: Matematika náhody. Matfyzpress, Praha 2007.

Fabian, F., Kluiber, Z.: Fyzika a pravděpodobnost. ARSCI, Praha, 2005.

Fabian, F., Kluiber, Z.: Metoda Monte Carlo a možnosti jejího uplatnění. Prospektrum, Praha 1998.

Komenda, S., Klementa, J.: Analýza náhodného v pedagogickém experimentu a praxi.

SPN, Praha, 1981.

Rényi, A.: Teorie pravděpodobnosti. Academia, Praha, 1972.

Zvára, K., Štěpán, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha 2002.

Finanční matematika:

Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. HZ, Praha, 2000.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha, 2006.

Jelenová, K.: Sbírka úloh z finanční matematiky. Bc práce, MFF UK, 2009.

Odvárko, O.: Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. JČMF, Praha, 2005.

Radová J., Dvořák P.: Finanční matematika pro každého. Grada Praha, 1993 a další inovovaná vydání.

Šoba,O., Širůček, M.: Finanční matematika v praxi. Grada, Praha, 2017.

Teaching methods -
Last update: G_M (27.05.2008)

Seminar.

Syllabus -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (29.05.2019)

Elementary probability theory:

  • different definitions of probability,
  • Monte Carlo method,
  • law of large numbers,
  • independence, correlation,
  • basics of Markov chains.

Elementary financial mathematics:

  • interest rates, discount,
  • cash flows,
  • valuation of investment projects.

Entry requirements -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (29.05.2019)

Secondary school mathematics.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html