SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Course in Physics III for Education Focused Physics - NUFY999
Title: Fyzikální praktikum III pro obor Fyzika zaměřená na vzdělávání (3. ročník)
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Guarantor: Mgr. Hana Kudrnová
Classification: Physics > Teaching
Incompatibility : NUFY099
Interchangeability : NUFY099
Is incompatible with: NUFY099
Is interchangeable with: NUFY099
Annotation -
Selected optics, atomic and nuclear physics experiments. The aim is to verify the basic wave and corpuscular properties of light. More information at the web site:http://www.mff.cuni.cz/iso/study/xbk/zfp/home.htm For the Education Studies.
Last update: G_F (28.05.2012)
Aim of the course -

Selected optics, atomic and nuclear physics experiments. The aim is to verify the basic wave and corpuscular properties of light.

For the Education Studies.

Last update: G_F (28.05.2012)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Last update: Kudrnová Hana, Mgr. (10.06.2019)
Literature - Czech

Pelant I., Kohlová V., Fiala J., Pospíšil J., Fahnrich J.: Fyzikální praktikum III - Optika, matfyzpress, Praha 2005

Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN, Praha 1983

Englich J.: Úvod do praktické fyziky I, Zpracování výsledků měření, Matfyzpres, Praha 2006

Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980

internetové stránky Základního fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Doplňková literatura:

Sprušil, B., Zielenicová, P.:Úvod do teorie fyzikálních měření. SPN, Praha 1986

Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření II, SPN, Praha 1974

Last update: G_F (28.05.2012)
Teaching methods - Czech

praktikum

Last update: G_F (28.05.2012)
Syllabus -

Measurement of fundamental parameters of optical system

Measurement of refraction index by refractometers

Malus' law

Rotation of polarization-plane

Birefringence in liquid

Grating spectroscope

Measurement of wavelength by interferometer

Construction of Michelson interferometer

Study of diffraction in laser beam

Study of semiconductors optics elements

Malus' law

Measurement of refraction index of glasses and liqudes

Study of semiconductor Diod Laser

Properties of X- ray

Study of photoelectric effect. Measurement of the Planck-constant.

Ionisation and resonance potentials of mercury, Franck-Hertz experiment.

Study of nuclear decay statistic event by the Geiger-Mueller detector.

Last update: G_F (28.05.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html