SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Do it yourself: simple physics teaching aids II - NUFY133
Title in English: Udělejte si sami: jednoduché fyzikální pomůcky II
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 1
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (12.02.2019)
Seminář navazuje na předmět NUFY132, lze jej však zapsat i samostatně. Je věnován vlastní tvorbě a výrobě pomůcek pro jednoduché pokusy využitelné ve výuce fyziky. Jde o „low-cost“ pomůcky, které si mohou vyrábět sami učitelé fyziky a jejich žáci. V semináři budou diskutovány i konkrétní možnosti jejich využití ve výuce. Pomůcky, které si účastníci vyrobí, jim zůstanou, takže je budou moci využít při své výuce na pedagogických praxích, při práci s mládeží, v rámci propagačních aktivit zvyšujících zájem o fyziku i následně ve své profesi učitele.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (12.02.2019)

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na seminářích. Při absenci vyšší než 30 % musí student vypracovat uloženou domácí práci.

Charakter získání zápočtu vylučuje opakování.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (12.02.2019)

sborníky konferencí Veletrh nápadů učitelů fyziky a Dílny Heuréky (volně k dispozici na webu)

články z časopisů Physics Education a The Physics Teacher

další literatura dle zadání vedoucích semináře

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html