SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Practical Course for Lifelong Learning - NUFY126
Title in English: Fyzikální praktikum pro celoživotní vzdělávání
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2015
Semester: winter
E-Credits: 0
Hours per week, examination: winter s.:0/3 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Guarantor: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
Mgr. Hana Kudrnová
Annotation -
Last update: T_KVOF (17.04.2015)
Selected mechanics, electricity and optics experiments.
Aim of the course -
Last update: T_KVOF (17.04.2015)

Selected mechanics and molecular physics experiments, electricity and magnetism experiments, optics

experiments.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jaroslava Piešová, Ph.D. (04.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literature - Czech
Last update: T_KVOF (17.04.2015)

Studijní texty na stránkách fyzikálního praktika, http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Brož J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SNTL 1983

Slavínská D., Stulíková I., Vostrý P.: Fyzikální praktikum I. Mechanika a molekulová fyzika, SPN Praha 1989

Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus, UK Praha 1989

Pelant I.a kol.:Fyzikální praktikum III, Optika, Karolinum 2001

Teaching methods - Czech
Last update: T_KVOF (17.04.2015)

Praktikum.

Syllabus -
Last update: T_KVOF (17.04.2015)

Test of dynamic deformation

Study of harmonic oscillation of mechanic oscillator

Study of oscillation of coupled pendula

Study of rigid body rotation

Measurement of tensile modulus

Study of surface tension

Study of flow of viscous liquid

Measurement of viscosity

Measurement of resistance, capacitance and inductance

Resonant measurements of impedance

Characteristic curves of diode, triode, thermistor

Voltage measurement with oscilloscope

Measurement of magnetic properties (Hall efect, torsion magnetometer, coaxial circular coils, solenoid)

Measurement of refraction, dispersion, geometric optics, parameters of optical system

Interference, difraction, interferometers, difraction effects

Polarization, birefringence, rotation of polarization-plane

Optics spectroscopy, properties of X- ray, absorption

Quantum optics, optoelectronic

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html