SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Introduction to Measurement in Physics - NUFY091
Title in English: Úvod do fyzikálních měření
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 1
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Classification: Physics > Teaching
Annotation -
Last update: T_KVOF (09.05.2005)
Introduction to the student laboratory. Data collection and data processing. For teacher studies.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (17.01.2018)

Úvod do fyzikálních měření ke kurzu fyzikálních praktik. Fyzikální veličiny a jednotky, metody měření, chyby měření, zpracování experimentálních dat, vč. základů jejich statického vyhodnocení (metoda nejmenších čtverců a lineární regrese), grafické zpracování vybraných výsledů. Předmět je určen pro Bc. studenty Fyziky se zaměřením na vzdělávání.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (04.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 50% účast na semináři a vypracování 2 seminárních prací.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (12.08.2015)

B. Sprušil, P. Zieleniecová: Úvod do teorie fyzikálních měření. SPN, Praha 1986.

J. Brož a kol.: Základy fyzikálních měření I. SPN, Praha 1983.

J. Englich: Úvod do praktické fyziky I, Matfyzpress, Praha 2006.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (12.08.2015)

Seminář.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (12.08.2015)

1. Physical quantities and their units basic concepts; physics quantities taxonomy; physical units; basal and derived units; SI system

2. Measurement methods

3. Measurement errors basic map of measurement deviations - blunders, systematic and random deviations; deviation nature and their sources; errors of measuring instruments; accuracy class of measuring instruments; writing of results

4. Random deviations of direct measurements probability; probability distribution; normal (Gaussian) distribution; mean value; standard deviation; probable error; limit error; estimation of mean value and standard deviation for definite number of measurements

5. Processing of direct measurement values ensemble standard deviation of mean; standard deviation for a little number of measurements; exclusion of blunders from values ensemble; total deviation of direct measurements

6. Deviations of indirect measurements random deviations of indirect measurements; total deviation of indirect measurements

7. Processing methods of measurement results of physical dependences least square method; linear regression; method of progressive measurements

8. Graphic processing of physical dependences

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html