SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Symbolic Seminar on Physics - NUFY067
Title in English: Symbolický seminář fyziky
Guaranteed by: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2005
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Guarantor: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
Classification: Physics > Teaching
Annotation -
Last update: T_UTF (04.05.2001)
Elements of work with systems for symbolic manipulations, MAPLE language. Examples illustrating the capability of algebraic manipulators to lower the barrier of formulation of physical laws. For the 3rd year of the physics-teachers education.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (12.10.2017)

Zápočet se uděluje za aktivní účast na více jak dvou třetinách seminářů. Aktivní účastí se myslí řešení krátkých problémů předkládaných během seminářů ať již samostatné nebo s pomocí.

Povaha kontroly splnění podmínek pro udělení zápočtu vylučuje opakování této kontroly, tedy zápočet se opakovat nedá.

Syllabus -
Last update: T_UTF (13.05.2005)

Elements of work with systems for symbolic manipulations, MAPLE language. Examples illustrating the capability of algebraic manipulators to lower the barrier of formulation of physical laws.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html