Astronomy and astrophysics - NUFY020
Title in English: Astronomie a astrofyzika
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2007
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://astro.mff.cuni.cz/wolf/U104.htm
Guarantor: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
Classification: Physics > Teaching
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: T_KDF (24.05.2001)
Earth in the Universe. Astrodynamics. Radiation in astrophysics. Fundamentals of astrophysics. Stellar and galactic astronomy. Solar System. Course aimed to the 4th year teacher students of Mathematics-Physics at basic schools, and to the 5th year teacher students of Math.-Physics, Physics-Informatics at secondary schools.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (16.10.2017)

Zkouška sestává z písemné, ústní a praktické části.

Písemná část odpovídá jednomu příkladu, který koresponduje se sylabem přednášky.

Požadavky k ústní části odpovídají odpřednášené látce v průběhu celého semestru.

V praktické části jsou vyžadovány základní dovednosti s otočnou mapou hvězdné oblohy.

Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení všech tří částí.

Kromě řádného termínu jsou možné dva termíny opravné.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (06.10.2017)

Macháček, M.: Fyzika pro gymnázia - Astrofyzika, Prometheus 1998

Šolc a kol: Fyzika hvězd a vesmíru, SPN 1983

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (06.10.2017)

Zkouška sestává z písemné, ústní a praktické části.

Písemná část odpovídá jednomu příkladu, který koresponduje se sylabem přednášky.

Požadavky k ústní části odpovídají odpřednášené látce v průběhu celého semestru.

V praktické části jsou vyžadovány základní dovednosti s otočnou mapou hvězdné oblohy.

Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení všech tří částí.

Syllabus -
Last update: T_AUUK (06.05.2005)
Earth in the Universe:
Motion of celestial bodies, precession, aberration, paralax, refraction;

time definition, solar and lunar eclipse

Celestial Mechanics:
gravitation, Newton law, Kepler laws, Kepler equation, virial theorem

Astrophysics:
Pogson's equation and magnitude, black body radiation, Planck law, Stefan-Boltzmann law;

spectral clasification, Hertzsprung-Russell diagram, colour diagram;

internal structure of stars, Jeans mass

Stellar and galactic astronomy: