SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Practical Course in Application Software - Desktop Publishing - NUAS022
Title in English: Praktikum z aplikačního software - sazba textových dokumentů
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova
Guarantor: Mgr. Lenka Forstová
Class: Informatika Bc.
Classification: Informatics > Software Applications
Annotation -
Last update: G_I (23.05.2007)
1st phase of the seminar: short lectures covering special/difficult parts of the application, 2nd phase: individual assignments for students.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lenka Forstová (06.10.2017)

Pro získání zápočtu student musí vytvořit a předvést dva dokumenty.

  • plakátek, pozvánku, oznámení nebo jinou obdobnou tiskovinu
  • rozsáhlejší textový dokument vytvořený pomocí OpenOffice nebo MSOffice.

Výsledná práce nebude posuzována pouze z hlediska schopnosti použití uživatelského software, ale i z hlediska typografické úrovně. Kvalitu hotové práce musí student přijít obhájit osobně a na požádání provést na místě běžné opravy a úpravy v dokumentu.

Podrobnější zadání najdete na stránkách k předmětu

http://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova/Texty/Texty.html

Na získání zápočtu má student tři pokusy (jeden řádný a dva opravné termíny). Termín si student domluví s vyučujícím individuálně nejméně týden předem.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html