SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory of collisions of atoms and molecules - NTMF130
Title: Teorie srážek atomů a molekul
Guaranteed by: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 6
Hours per week, examination: summer s.:3/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF130
Guarantor: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.
Mgr. Roman Čurík, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Classification: Physics > Theoretical and Math. Physics
Comes under: Doporučené přednášky 2/2
Annotation -
Last update: T_UTF (29.04.2016)
Advanced theory of atomic processes with applications in non-relativistic astrophysics and chemical physics. Introduction to many-particle atomic and molecular theory. Computational methods for collision processes and applications to collisions of electrons with atoms and molecules. For the graduate students of the theoretical physics, mathematical modelling and chemical physics.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška a udělení zápočtu, který student dostane za vypracovanání úlohy zadané v poslední třetině semestru.

Literature -
Last update: T_UTF (16.05.2012)

Taylor J. R.: Scattering Theory: The Quantum Theory of Nonrelativistic Collisions, Dover 2006

Friedrich H.: Theoretical Atomic Physics, Springer Verlag, Heidelberg 1991

Kukulin V.I., Krasnopolsky V.M., Horáček J.: Theory of Resonances, Kluwer-Academia, Praha 1989

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Podmínkou ke složení zkoušky je zápočet. Zápočet student dostane za vypracovanání úlohy zadané v poslední třetině semestru. Jedna z otázek ústní zkoušky se týká teorie k vypracované úloze, druhá otázka je volena z témat pokrytých sylabem přednášky.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (14.10.2015)

I. Introduction to quantum theory of molecules. Hartree-Fock approximation (HF).

II. Roothan equations.

III. Koopmans theorem. Perturbation corrections to HF.

IV. Configuration interaction (CI).

V. Problems of CI, method CC (Coupled Clusters).

VI. QM-description of rotations of rigid body.

VII. More on rigid body rotations, symmetric top. Rotational excitation by collision.

VIII. Adiabatic approximation for electron molecule scattering.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html