SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Classical Theory of Radiation - NTMF014
Title: Klasická teorie záření
Guaranteed by: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Additional information: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Guarantor: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
Classification: Physics > Theoretical and Math. Physics
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)
The theory of radiation in the Maxwellian electrodynamics: propagation of electromagnetic waves, radiation in open space, in space with a boundary. Antennas. For the 1st and 2nd year of the TF study.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (10.06.2019)

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Literature -
Last update: T_UTF (15.05.2012)

J. D. Jackson, Classical electrodynamics, Wiley, 1999.

R. E. Collin, Field Theory for Guided Waves, IEEE Press, 1990.

D. G. Dudley, Mathematical foundations for electromagnetic theory IEEE Press, 1994.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (12.10.2017)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Po úspěšném složení písemné části následuje část ústní. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě bodového hodnocení písemné i ústní části.

Dva příklady u písemné části i požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: T_UTF (15.05.2012)

Green function of Laplace and wave equations for certain boundary conditions. The wave equation

with dispersions. The solution in the frequency and time domain.

Electrical circuits at high frequencies.

Waveguides. Cavity and dielectric resonator. Perturbations of boundary conditions.

Radiant electromagnetic field. Simple antennas.

Scattering of electromagnetic waves on an obstacle.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html