SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Algorithms and Data Structures 2 - NTIN061
Title: Algoritmy a datové struktury 2
Guaranteed by: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
prof. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D.
Class: Informatika Bc.
Classification: Informatics > Theoretical Computer Science
Incompatibility : NTIX061
Interchangeability : NTIX061
Is incompatible with: NTIX061
Is interchangeable with: NTIX061
In complex interchangeability with: NUIN021
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (01.02.2018)
Lecture about various types of algorithms and their time complexity (follows NTIN060 Algorithms and data structures 1).
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D. (24.09.2020)

Je třeba získat zápočet a složit zkoušku. Získání zápočtu není podmínkou pro absolvování zkoušky. Zápočet se uděluje za kombinaci účasti a aktivity na cvičení, řešení domácích úkolů a zápočtových písemek. Povaha kontroly na zápočet vylučuje možnost jejího opakování.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že termín zkoušky je hodnocen známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje.

Zkouška může mít kontaktní nebo distanční formu.

Literature -
Last update: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (22.11.2012)

Aho, Hopcroft, Ullman : The design and analysis of computer algorithms, Addison-Wesley 1976

T.Cormen, Ch.Leiserson, R. Rivest, C. Stein : Introduction to Algorithms (2nd Edition), McGraw-Hill 2001

http://kam.mff.cuni.cz/~ludek

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (11.10.2017)

Je třeba rozumět teorii z přednášky a být schopen ji aplikovat na řešení algoritmických úloh.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (01.02.2018)

Optional topics in square brackets, the rest is mandatory.

1. Searching in text

 • Knuth-Morris-Pratt algorithm
 • Aho-Corasick algorithm
 • [Rabin-Karp algorithm]

2. Flows in networks

 • augmenting path algorithm
 • Dinic's algorithm
 • Goldberg's algorithm
 • matching in bipartite graph
 • [search for maximum flow of minimum price]

3. Algebraic algorithms

 • discrete Fourier transformation, its motivation and application
 • the FFT algorithm and its implementation by the "butterfly"
 • [related transformations (cosine transformation - JPEG compression)]

4. Parallel arithmetic algorithms

 • sorting networks (implementation of one sorting algorithm - either merge-sort or bitonic-sort)
 • carry look-ahead algorithm for addition

5. Basic geometric algorithms in a plane

 • convex hull
 • the principle of plane sweeping driven by events
 • [Voronoi diagram and Delaunay triangulation (Fortune's algorithm)]

6. Transferability of problems and classes of time complexity

 • polynomial transformation and reduction between decision problems
 • non-deterministic algorithms, Class P and NP
 • NP-completeness

7. Approximation algorithms

 • use of approximation algorithms, ratio and relative error
 • one or two simple examples of approximation algorithms (knapsack, bin-packing, scheduling on parallel machines) including an upper estimate for their ratio (or relative) error
 • approximation scheme: principle and example

8. Probabilistic algorithms and cryptography

 • Monte Carlo algorithms (Rabin-Miller's Primality Test)
 • public key cryptography (RSA algorithm)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html