SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Parallel Architectures - NTIN055
Title in English: Paralelní architektury
Guaranteed by: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2003
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.
Class: Informatika Mgr. - volitelný
Classification: Informatics > Theoretical Computer Science
Annotation -
Last update: G_I (31.10.2001)
Theoretical models of parallelism. Computers with shared memory. Computers with distrivbuted memory. Connection networks. Reconfigurable systems.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (31.05.2019)

Ústní zkouška.

Literature -
Last update: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2013)

Literature according to the recommendation of the teacher.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc. (13.10.2017)

Zkouška je pouze ústní. Požadována je znalost látky uvedené v syllabu a to v rozsahu, který bude odpřednášen; tento rozsah bude explicitně uveden na poslední přednášce.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc. (13.10.2017)

1. Teoretické modely paralelismu a. PRAM b. CRCW PRAM c. logP

2. Paralelní počítače se sdílenou pamětí

a. základní přehled

b. cache coherence, základní pojmy a algoritmy

c. příklady existujících systémů

3. Počítače s distribuovanou pamětí, spojovací sítě

a. topologie sítí

i. mřížka, torus

ii. hyperkrychle

iii. shuffle a odvozené sítě

iv. náhodné topologie

b. hledání cest

i. neadaptivní směrování

ii. minimální adaptivní směrování

iii. deflekční algoritmy a plné adaptivní směrování

c. strategie předávání zpráv

i. store and forward

ii. wormhole

iii. virtual cut-through

iv. zřetězené obvodové přepínání

d. deadlock, jeho detekce a prevence

e. směrovací algoritmy, jejich časová analýza

f. příklady existujících systémů

4. Počítače s virtuální sdílenou pamětí

a. hlavní architektury (NORMA, UMA, NUMA)

b. přehled protokolů pro distribuovanou cache coherence

c. příklady existujících systémů

5. Rekonfigurovatelné systémy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html