SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma thesis I - NSZZ501
Title: Diplomová práce I
Guaranteed by: Student Affairs Department (32-STUD)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 8
Hours per week, examination: 0/6, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Annotation - Czech
Výuka probíhá formou individuálních konzultací mezi studentem a vedoucím diplomové práce. Předmět lze zapsat v zimním nebo v letním semestru. Předmět garantuje vedoucí diplomové práce, který uděluje i zápočet.
Last update: Staněk Jakub, RNDr., Ph.D. (17.01.2019)
Literature - Czech

Literatura dle zadaného tématu.

Last update: Staněk Jakub, RNDr., Ph.D. (17.01.2019)
Syllabus - Czech

Seznámení se s tématem práce, studium doporučené literatury, vlastní práce na tématu.

Last update: Staněk Jakub, RNDr., Ph.D. (17.01.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html