SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Thesis I - NSZZ023
Title: Diplomová práce I
Guaranteed by: Student Affairs Department (32-STUD)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 6
Hours per week, examination: 0/4, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. (17.05.2019)
Pro studenty všech studijních programů navazujícího magisterského studia. Náplň tohoto předmětu je určována vedoucím diplomové práce, typicky se odehrává fomou konzultací mezi vedoucím a studentem a kredity za splnění tohoto předmětu uděluje také vedoucí práce, který si stanoví i kritéria, za jakých podmínek je udělí.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. (10.06.2019)

O podmínkách udělení zápočtu rozhoduje vedoucí diplomové práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html