SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Computer Graphics and Game Engineering - NSZI060
Title in English: Počítačová grafika a vývoj počítačových her
Guaranteed by: Student Affairs Department (32-STUD)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0 STEX [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: can be fulfilled in the future
no points awarded for fulfilment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Order Course title
Tématický okruh 1 (TO1) select 2
1 Základy složitosti a vyčíslitelnosti
2 Datové struktury
Tématický okruh 2 (TO2) select 3
1 Počítačová grafika – Geometrické modelování a výpočetní geometrie
2 Počítačová grafika – Analýza a zpracování obrazu, komprese obrazu, počítačové vidění
3 Počítačová grafika – Realistická syntéza obrazu
4 Vývoj počítačových her - Multi-agentní systémy (povinný okruh pro zaměření Vývoj počítačových her)
5 Vývoj počítačových her - Počítačová grafika pro hry
6 Vývoj počítačových her - Programování paralelních aplikací
7 Vývoj počítačových her - Systémové aspekty počítačů
8 Vývoj počítačových her - Moderní koncepty programování
9 Vývoj počítačových her - Analýza a architektury software
10 Vývoj počítačových her - Rozšířené programování
11 Vývoj počítačových her - Webové technologie
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html