SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Computational Linguistics - NSZI046
Title in English: Matematická lingvistika
Guaranteed by: Student Affairs Department (32-STUD)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0 STEX [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Order Course title
Tématický okruh 1 (TO1) select 3
1 Základy složitosti a vyčíslitelnosti
2 Datové struktury
3 Základy počítačového zpracování přirozeného jazyka
Tématický okruh 2 (TO2) select 1
2 Lingvistické teorie a formalismy (povinný okruh pro zaměření Počítačová a formální lingvistika)
3 Statistické metody a strojové učení v počítačové lingvistice (povinný okruh pro zaměření Statistické metody a strojové učení v počítačové lingvistice)
Tématický okruh 3 (TO3) select 1
4 Multimodální technologie a data
5 Aplikace metod zpracování přirozeného jazyka
6 Statistické metody a strojové učení v počítačové lingvistice
7 Lingvistické teorie a formalismy
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html