SubjectsSubjects(version: 899)
Course, academic year 2021/2022
  
On Sunday, January 30, 2022, between 9:00 and 22:00, the Study Information System will not be running due to an upgrade of the Oracle database.
Software Systems - NSZI013
Title: Softwarové systémy
Guaranteed by: Student Affairs Department (32-STUD)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0 STEX [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: can be fulfilled in the future
no points awarded for fulfilment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Order Course title
Tématický okruh 1 (TO1) select 2
1 Základy složitosti a vyčíslitelnosti
2 Datové struktury
Tématický okruh 2 (TO2) select 3
1 Zaměření: Systémové programování 1. Systémové aspekty počítačů (SP)
2 Zaměření: Systémové programování 2. Paralelní a distribuované systémy (SP)
3 Zaměření: Systémové programování 3. Moderní koncepty programování (SP)
4 Zaměření: Spolehlivé systémy 1. Systémové aspekty počítačů (SS)
5 Zaměření: Spolehlivé systémy 2. Paralelní a distribuované systémy (SS)
6 Zaměření: Spolehlivé systémy 3. Formální metody (SS)
7 Zaměření: Výkonné systémy 1. Distribuované systémy (VS)
8 Zaměření: Výkonné systémy 2. Programování paralelních aplikací (VS)
9 Zaměření: Výkonné systémy 3. Systémové aspekty počítačů (VS)
10 I2 Zaměření: Databázové systémy - 1. Formální základy databázové technologie
11 I2 Zaměření: Databázové systémy - 2. Databázové modely a jazyky
12 I2 Zaměření: Databázové systémy - 3. Implementace databázových systémů
13 I2 Zaměření: Softwarové inženýrství - 1. Formální základy softwarového inženýrství
14 I2 Zaměření: Softwarové inženýrství - 2. Analýza, návrh a management softwarových systémů
15 I2 Zaměření: Softwarové inženýrství - 3. Vývoj softwarových systémů
16 I2 Zaměření: Softwarové inženýrství - 4. Překladače a výkonnost software
17 I2 Zaměření: Systémové architektury - 1. Operační systémy
18 I2 Zaměření: Systémové architektury - 2. Distribuované systémy
19 I2 Zaměření: Systémové architektury - 3. Architektura počítačů a sítí
20 I2 Zaměření: Systémové architektury - 4. Objektově orientované a komponentové systémy
21 I2 Zaměření: Spolehlivé systémy - 1. Modely a verifikace programů
22 I2 Zaměření: Spolehlivé systémy - 2. Vestavěné systémy a systémy reálného času
23 I2 Zaměření: Spolehlivé systémy - 3. Moderní softwarové systémy
24 I2 Zaměření: Počítačová grafika - 1. Geometrické modelování a výpočetní geometrie
25 I2 Zaměření: Počítačová grafika - 2. Analýza a zpracování obrazu, počítačové vidění a robotika
26 I2 Zaměření: Počítačová grafika - 3. 2D počítačová grafika, komprese obrazu a videa
27 I2 Zaměření: Počítačová grafika - 4. Realistická syntéza obrazu, virtuální realita
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html