SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Software System Architectures - NSWI130
Title in English: Architektury softwarových systémů
Guaranteed by: Department of Software Engineering (32-KSI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Class: Informatika Mgr. - volitelný
Classification: Informatics > Software Engineering
Annotation -
Last update: T_KSI (07.05.2012)
Software architectures, principles of architecture design, architectural styles, architecture quality, integration, reusability, describing architecture, modeling architecture.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (02.10.2017)

Kontrola studia probíhá během semestru plněním úkolů na týmovém projektu. V semestru budou 3 termíny prezentace průběžných výsledků. V zápočtovém týdnu bude domluven nepřekročitelný termín odevzdání. Studenti tedy musí dle definovaného harmonogramu prezentovat výsledky své práce a veškeré připomínky zapracovat do finálního termínu odevzdání, který nelze překročit. Po tomto termínu již nebudou zápočty udělovány.

Literature - Czech
Last update: T_KSI (19.03.2008)

1. Bass,L. - Clements,P. - Kazman,R.: Software Architecture in Practice. Addison-Wesley, 1998. ISBN 0101199300

2. Mary Shaw and David Garlan, Software Architecture: Perspectives on an Emerging Discipline, Prentice-Hall, 1996.

Syllabus -
Last update: T_KSI (18.04.2015)

1. Introduction to software architectures.

2. Architectural styles.

3. Architectural views.

4. Modeling and documentation of software architectures.

5. Qualitative attributes of software architectures (availability, modifiability, performance, security, integrability, reusability, testability, usability).

6. Selected architectural patterns (SOA, data centric, web).

7. Software engineering processes for design and maintenance of software architectures.

8. Linked Data.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html