SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cryptography Implementation - NSWI083
Title: Implementace kryptografie
Guaranteed by: Department of Software Engineering (32-KSI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2004
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Antonín Beneš, Ph.D.
Class: Informatika Mgr. - volitelný
Classification: Informatics > Software Engineering
Pre-requisite : NSWI071
Annotation -
Last update: G_I (31.10.2001)
The seminary demonstrates the difficulty of the real implementation of crypto-algorithms. Using particular examples we show how to convert the theoretical constructs of cryptographic transformations into an efficient code. The goal of the seminary is to convince the attendants that to succeed in this work a substantial knowledge of a broad variety of informatics and mathematics as well as a good prigramming style is necessary.
Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (25.06.2001)

Seminář se bude zabývat otázkami a problémy spojenými s reálnou implementací kryptografických algoritmů. Na konkrétních příkladech budou rozebrány způsoby, jak lze teoretické konstrukce šifer a dalších kryptografických transformací převést v skutečně efektivní kód. Účastníci semináře budou moci na vlastní kůži poznat, že má-li být výsledkem kvalitní šifra, je zapotřebí nejen odolný algoritmus, ale i znalost problematiky (nejen v oblasti kryptologie), možných útoků a dobrý programátorský styl. Mezi algoritmy, kterým se budeme věnovat nebude chybět kryptosystém RSA, D-H, Rijndael (AES) a IDEA, hašovací funkce SHA-1 atd. Linetratura: PKCS#1 - 7, Boneh: Dvacet let útoků proti RSA, Rijndael (AES submission material)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html