Advanced topics in distributed and component-based systems I - NSWI057
Title: Výběrový seminář z distribuovaných a komponentových systémů I
Guaranteed by: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://d3s.mff.cuni.cz/seminar
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Class: DS, softwarové systémy
Informatika Mgr. - volitelný
Classification: Informatics > Software Engineering
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
This course is devoted to reports on the current "hot" topics in the areas of distributed and component-based systems. The focus of the course includes formal specification methods, formal verification, model checking, code analysis, model driven development, software configuration and deployment, and performance evaluation. Special attention is paid to middleware and advances in the related programming technologies, both object-oriented and component-based.
Last update: G_I (26.05.2005)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje za prezentaci na semináři v anglickém jazyce. Téma je třeba si nechat schválit garantem předmětu. Požadavky na prezentaci (její délku, hloubku, a další parametry) se mohou lišit v závislosti na konkrétním typu prezentace a jejím tématu. Posouzení prezentace, tedy to, jestli za ni student dostane zápočet, je plně v kompetenci garanta předmětu. Z povahy věci nelze přesné požadavky obecně stanovit. V průběhu semestru se student o zápočet může pokusit maximálně pětkrát. Zároveň úspěšné splnění podmínek pro získání zápočtu nevylučuje další prezentaci v rámci tohoto předmětu.

Last update: Kofroň Jan, doc. RNDr., Ph.D. (06.10.2017)
Syllabus -

This course is devoted to reports on the current "hot" topics in the areas of distributed and component-based systems. The focus of the course includes formal specification methods, formal verification, model checking, code analysis, model driven development, software configuration and deployment, and performance evaluation. Special attention is paid to middleware and advances in the related programming technologies, both object-oriented and component-based.

In the course, attendees and guest speakers report on their recent research results, and also report on research results recently published in major international conference proceedings and journals.

Last update: G_I (26.05.2005)