SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to UNIX and TCP/IP - NSWI048
Title: Úvod do UNIXu a TCP/IP
Guaranteed by: Network and Labs Management Center (32-SISAL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2003
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Libor Forst
Classification: Informatics > Software Engineering
Incompatibility : NSWI015
Annotation -
Last update: T_SISAL (06.04.2001)
This course would give information and pratice in essentials of UNIX family operating systems and TCP/IP protocols family, mainly from the user point of view. After finishing this course, students are to be able to write a mid-range unix shell program.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

J.Brodský, L.Skočovský: OS UNIX a jazyk C, SNTL, 1989

M.Sova: UNIX V - úvod do operačního systému, Grada, 1991

M.Jelen: UNIX V - programování v systému, Grada, 1993

P.Šmrha, V.Rudolf: Internetworking pomocí TCP/IP, Kopp, 1994

P.Břehovský: Praktický úvod do TCP/IP,

Kopp, 1994 kol.: Informační služby v počítačových sítích, ČVUT, 1995

Syllabus - Czech
Last update: T_SISAL (21.05.2001)

Operační systém UNIX - historie - základní pojmy (proces, soubor,...) - komunikace s uživatelem (login, shell,...) - práce s texty (editor vi, awk, grep,...) - práce s jazykem C (překlad, ladění, make,...).

Základy sítě Internet - rodina protokolů TCP/IP, OSI model - pojem portu, inet daemon - směrování - NIS, NFS - systém doménových jmen (DNS) - elektronická pošta - informační systémy (FTP, Gopher, Whois, WWW,...).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html