SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
TCP/IP Protocol Suite - NSWI045
Title: Rodina protokolů TCP/IP
Guaranteed by: Department of Software Engineering (32-KSI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.earchiv.cz/
Guarantor: RNDr. Ing. Jiří Peterka
Class: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Volitelné
Classification: Informatics > Software Engineering
Is co-requisite for: NSWI093, NSWI111, NSWI073
Annotation -
Last update: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (04.04.2001)
Overview of TCP/IP networking, covers TCP/IP design and philosophy, internetworking, IP addresses and DNS, main protocols (IP, UDP, TCP etc.) and applications (mail, web, file transfer and sharing)
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Ing. Jiří Peterka (02.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování zkoušky.

Zkouška je písemná, její pravidla (i zkušební otázky) jsou dostupné zde: http://earchiv.cz/l225/gifs/tcpip30.xls

U zkoušky jsou možné dva opravné termíny.

Literature - Czech
Last update: PETERKA (03.05.2006)

J.Peterka: Rodina protokolů TCP/IP (on-line verze přednášky, http://www.earchiv.cz/l215/index.php3)

Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks, 4th edition (Prentice Hall, 2003, ISBN: 0130661023)

Douglas E. Comer: Internetworking with TCP/IP, vol. 1, 3rd ed. (Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-216987-8)

Syllabus -
Last update: T_KSI (21.05.2002)

Overview of TCP/IP networking, covers TCP/IP design and philosophy, internetworking, IP addresses and DNS, main protocols (IP, UDP, TCP etc.) and applications (mail, web, file transfer and sharing)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html