SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar on Unix - NSWI016
Title: Seminář Unix
Guaranteed by: Department of Software Engineering (32-KSI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: unlimited
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Pre-requisite : NSWI003, NSWI015
Annotation - Czech
Last update: ()
Pravidelný referativní seminář věnovaný prohlubování znalostí OS UNIX a souvisejících předmětů (sítě, obecná problematika operačních systémů). Obsah semináře se v každém semestru mění; témata jsou volena v každém semestru po dohodě s posluchači.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)
Knižní a časopisecká literatura podle aktuálních témat

Syllabus - Czech
Last update: ()

Základní literatura: * Knižní a časopisecká literatura podle aktuálních témat

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html