Research Project II - NPRG079
Title: Výzkumný projekt II
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
E-Credits: 9
Hours per week, examination: 0/6, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
Class: Informatika Mgr. - volitelný
Classification: Informatics > Computer Graphics and Geometry, Computer and Formal Linguistics
Incompatibility : NPRG070
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Volitelný předmět pro posluchače studijních programů Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her a Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika, kteří již absolvovali předmět Softwarový projekt - NPRG069 nebo Firemní projekt - NPRG071. Cílem předmětu je naučit studenty týmové práci na výzkumném projektu v některé výzkumné skupině na MFF. Zadání i ukončení projektu schvaluje projektová rada programu.
Last update: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (06.06.2023)
Course completion requirements - Czech

Pro získání zápočtu je třeba vypracovat závěrečnou zprávu, kterou schvaluje projektová rada programu.

Last update: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (31.05.2023)
Syllabus - Czech

Práce studenta ve výzkumném týmu na větším výzkumném projektu.

Podrobnější popis a pravidla: https://ksvi.mff.cuni.cz/projekty.php resp. https://ufal.mff.cuni.cz/courses/nprg070nprg071

Last update: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (06.06.2023)