SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Project in bioinformatics - NPRG061
Title: Bioinformatický projekt
Guaranteed by: Department of Software Engineering (32-KSI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: T_KSI (17.03.2017)
Pro posluchače bakalářského studijního programu bioinformatika. Jedná se o první semestr dvousemestrální bakalářské práce, ve kterém probíhá seznámení se s tématem práce a studium dostupné literatury. Studenti si zapisují tento předmět v případě, že jejich bakalářská práce není typu rešerše, ale jedna se o bioinformatický projekt. Nemusí se jednat nutně o programátorskou práci, ale musí jít o ucelený bioiformatický projekt, který není pouhá rešerše. Při pochybách je možné konzultovat s garantem předmětu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html