SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
XML Technologies - NPRG036
Title in English: Technologie XML
Guaranteed by: Department of Software Engineering (32-KSI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 6
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~holubova/NPRG036/
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
Class: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Classification: Informatics > Software Engineering
Annotation -
Last update: T_KSI (07.04.2015)
The aim of the lecture is to provide an overview of basic principles, formats and tools based on XML technology. We will focus on key aspects such as basic principles of XML format, definition of allowed structure of XML data, XML interfaces or languages for querying, updating and transforming of XML data. Finally we will discuss recommendations for good design of XML data, XML databases and the most popular XML formats. The main aim of the lecture is to focus on practical aspects of the topic.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Martin Svoboda, Ph.D. (14.02.2018)

V průběhu semestru jsou postupně zadávány a hodnoceny domácí úkoly.

Za jejich úspěšné vypracování je možné celkově získat až 120 bodů, v případě nedostatků nebo zpoždění oproti stanoveným termínům pak bodů méně.

Každý úkol bude vyučujícím hodnocen jen jednou, případné odevzdání opravných verzí se nepřipouští.

Během cvičení je dále možné získat body za aktivitu, samotná účast na cvičeních povinná není.

Pro udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 100 bodů.

Získání zápočtu je nutnou podmínkou k účasti na závěrečné zkoušce.

Zkouška se skládá s povinného písemného testu a dobrovolné ústní části.

Literature - Czech
Last update: T_KSI (07.04.2015)

1. Slajdy z přednášek - viz http://www.ksi.mff.cuni.cz/~holubova/NPRG036/

2. Mlýnková, I., Nečaský, M., Pokorný, J., Richta, K., Toman K, Toman V.: Technologie XML. Grada 2008. ISBN: 978-80-247-2725-7.

Syllabus -
Last update: T_KSI (07.04.2015)

1. Principles of XML format

2. Definition of XML data structure using DTD and XML Schema

3. XML data interfaces - DOM, SAX, STAX, JAXP, …

4. Languages XPath and XQuery

5. XML data transformations using XSLT

6. XML data design, design patterns for XML data

7. XML databases

8. Overview of standard XML formats (DocBook, OpenOffice, SVG, XHTML, Mat

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html