SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Seminar for preparing students for contests in programming - NPRG015
Title: Praktikum řešení programátorských úloh
Guaranteed by: Computer Science Institute of Charles University (32-IUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2 [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Class: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Classification: Informatics > Programming
Annotation -
Last update: T_KSVI (29.03.2001)
This seminar is intended for students interested in programming of algorithmic-based problems. Students attending the seminar practice programming for contests of that type like ACM International Collegiate Programming Contest.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet bude udělen na základě aktivní účasti na cvičeních, zejména úspěšné řešení zadaných úloh. Chybějící účasti je možné nahradit účastí na soutěži ACM ICPC či obdobných soutěžích, v odůvodněných případech pak také vypracováním dodatečně zadaných úloh. Povaha kontroly předmětu vylučuje opravné termíny.

Literature - Czech
Last update: T_KSVI (28.03.2008)

Steven S. Skiena, Miguel A. Revilla: Programming Challenges, The Programming Contest Training Manual, Springer, 2003

http://contest.mff.cuni.cz

Syllabus -
Last update: G_I (27.05.2002)

This seminar is intended for students interested in programming of algorithmic-based problems. Students attending the seminar practice programming for contests of that type like ACM International Collegiate Programming Contest.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html