SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Programming in Python - NPRF050
Title in English: Programování v Pythonu
Guaranteed by: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016
Semester: summer
E-Credits: 4
Hours per week, examination: summer s.:2/1 MC [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Annotation -
Last update: T_KMOP (13.05.2015)
Introductory course of programming in Python (mainly for physics students). From short scripts to data processing and visualization.
Aim of the course - Czech
Last update: T_KMOP (13.05.2015)

Seznámit se s programovacím jazykem Python a jeho využitím pro matematické a fyzikální aplikace. Naučit se psát programy pro zpracování a vizualizaci dat.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Michal Belda, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování domácích úloh v průběhu semestru (alespoň 7 z 10). Opakování zápočtu v tomto případě není možné.

Alternativně mohou studenti na konci semestru vypracovat zápočtový test ve formě jedné úlohy většího rozsahu. V tomto případě je možný jeden řádný termín a dva opravné.

Syllabus -
Last update: T_KMOP (13.05.2015)

Introduction to Python: history and use, comparison to other languages; IPython console and Notebook; simple scripts

Building blocks: syntax, variables, data types, built-ins

Libraries: standard modules, library packages, custom modules

Scientific libraries: NumPy/SciPy, pandas, numba, blaze...

Data processing: file formats, file input/output, database IO, statistical processing

Visualization: matplotlib library and others

Parallel programming: SMP and cluster applications

Object oriented programming: classes, objects, attributes, methods, encapsulation, inheritance

Python3: new language generation

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html