SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Computer Input Output Communication I - NPRF037
Title: Vstupně výstupní komunikace počítače I
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. František Lustig, CSc.
Classification: Physics > Mathematics for Physicists
Annotation -
Seminar is directed towards PC computer. Students explain computer's BUS and PORTs (LPT, COM, GAME, IRQ, etc.), explains full computer from components. Seminar is determined for students 1. - 5. grade. Prerequisite is basic skills of computer, basic electronic and computer programing.
Last update: T_KDF (25.05.2001)
Course completion requirements - Czech

zápočet - aktivní účast

Last update: Lustig František, doc. RNDr., CSc. (11.06.2019)
Literature - Czech

/1/ Šnorek, M.: Periferní zařízení, skriptum ČVUT, fakulta elektrotechnická, 1997, 162 s.

/2/ Šnorek, M.: Standardní rozhraní, Grada, 1992, 248 s.

/3/ Osif, M.: Česká Windows 95 a 98, práce v síti, Grada, 1999, 108 s.

/4/ Šnorek, M., Richta, K.: Připojování periferií k PC, Grada1996, 303 s.

/5/ Gofton W. Peter: Sériová komunikace, Grada1995, 233 s.

/6/ Vlach, J.: Počítačová rozhraní, BEN 1995, 166 s.

/7/ Kainka B.:Využití rozhraní PC, HEL 1996, 133 s.

/8/ Minasi, M.“ Velký průvodce hardware“, Grada 1992, resp. novější, 576 s.

Last update: Lustig František, doc. RNDr., CSc. (04.05.2004)
Syllabus -

Students explain computer's BUS and PORTs (LPT, COM, GAME, IRQ, etc.),

explains full computer from components.

Last update: Lustig František, doc. RNDr., CSc. (04.05.2004)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html